FORMAT 25 YEARS

From the 3rd of June to the 10th of June, 2016, Entropia Gallery, Wroclaw
The exhibition organized by Tomasz Pietrek, Andrzej Saj

The exhibition includes an installation at the Entropia Gallery in Wrocław. The organizers show the achievements
of the Format Magazine from 1991 to 2016, based on the documentation of the consecutive numbers, offset plates, proofs, uncut printing sheets printing etc.
Tomasz Pietrek, the current artistic director of the Format Magazine, prepared
a multi-segment system, which includes editorial material. He considers it as the artistic documentation and educational tool.

FORMAT 25 LAT

3-10 czerwca 2016 r., Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Autorzy wystawy: Tomasz Pietrek, Andrzej Saj

Wystawa – instalacja we wrocławskiej galerii „Entropia” prezentująca dorobek, wydawanego w latach 1991-2016
przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu czasopisma, oparta na dokumentacji kolejnych jego numerów, na prezentacji jego strony artystycznej i elementów technicznego przygotowania (płyty offsetowe, proofy, niedocięte arkusze drukarskie itd.). W tym celu aktualny redaktor artystyczny „Formatu” Tomasz Pietrek przygotował autorską wielosegmentową instalację, zbudowaną na kanwie materiału wydawniczego, która obok niewątpliwych walorów dokumentacyjno-artystycznych miała również spore wartości edukacyjne.