SOCIAL CHRONICLES / Domek Miedziorytnika we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 1
Wystawa indywidualna w ramach wydarzenia artystycznego Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

KRONIKA TOWARZYSKA to „instalacja rysunkowa”opowiadająca o współpracy z prof. Eugeniuszem
Getem-Stankiewiczem, relacji studentów z prowadzącymi w pracowni Rysunki Zawodowego na Wydziale
Grafiki. Instalacja składa się z wielkoformatowych grafik. Rysunki wglądu – oparte na syntezie mimiki
modela, na skrócie wizualnym będącym tyleż „znakiem”portretowanej osoby, co wzbogaconym,
wizualnym zapisem. Rysunki te stają się rodzajem notatki portretowej, chwytającej to, co twarz modela
pozwala ujawnić, albo udostępnić na zewnątrz z pomocą artystycznych środków. Rysunki z pewnością
nie są przeestetyzowane, w czym jednak bardzo świadomie nawiązują do przedstawień z okresu
współpracy w Pracowni. Instalacja w całości stanowi odrzucenie „prostych”, podstawowych wartości
estetycznych. „Sceny” z zajęć w kronikarskim ujęciu przybierają postać portretów, twarzy czy może
lepiej powiedzieć „masek” utrzymanych w czerni. Sposób zakomponowania rysunków w przestrzeni,
ich forma i ilustracyjna ekspresja ściśle ze sobą korespondują.